Právne služby

Právne služby poskytujeme s osobitným odborným zameraním na právne vzťahy týkajúce sa občianskeho, rodinného, obchodného, pracovného a správneho práva. Ponúkame kompletný právny servis a inovatívne riešenia aj tých najkomplikovanejších právnych problémov, priamo prispôsobené špecifickým potrebám klientov.

Potrebujete právnu radu?

Občianske právo

Spýtajte sa podrobne

Rodinné právo

Spýtajte sa podrobne

Obchodné právo

Spýtajte sa podrobne

Pracovné právo

Spýtajte sa podrobne

Vymáhanie pohľadávok

Spýtajte sa podrobne

Konkurzné a reštrukturalizačné konanie

Spýtajte sa podrobne

Právo obchodných spoločností

Spýtajte sa podrobne

Bytové právo

Spýtajte sa podrobne

Správne právo

Spýtajte sa podrobne

JUDr. Martina Orlíková

Som absolventkou právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a právu sa profesionálne venujem od roku 2010. Od roku 2013, kedy som zložila advokátske skúšky a bola som zapísaná do zoznamu Slovenskej advokátskej komory, vediem vlastnú advokátsku kanceláriu. Počas svojej praxe som poskytovala komplexné právne poradenstvo a zastupovala klientov v širokom spektre právnych záležitostí a nadobudla som tak bohaté skúsenosti, vďaka ktorým Vám pomôžem nájsť riešenie Vášho právneho problému.

Teším sa na stretnutie s Vami!

Dohodnime si stretnutie