Dohodnime si stretnutie

Zavolajte nám alebo napšte a spolu nájdeme riešenie Vášho právneho problému. Dôvera klienta nás zaväzuje, a preto sa Vám pri poskytovaní právnej služby vždy snažíme priniesť hodnotu, od ktorej prirodzene očakávate, že bude pre Vás investíciou s vysokou návratnosťou. Kladieme pritom dôraz na to, aby ste včas videli možný výsledok poskytovanej právnej služby, poznali náš postup a predvídali jeho cenu.

Právne služby

00421 907 225 641
office@akorlik.sk

Termín osobného stretnutia je potrebné dohodnúť vopred telefonicky alebo mailom.

Odmenu* za poskytnuté právne služby vždy prispôsobujeme Vašim možnostiam s prihliadnutím na charakter právneho problému, časovú náročnosť právneho riešenia a výšku peňažného plnenia, resp. cenu veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka. Po oboznámení sa s právnym problémom Vám vypracujeme personalizovanú cenovú ponuku. Ste tak vopred informovaný o tom, aké úkony bude potrebné za účelom poskytnutia právnej služby vykonať a viete cenu poskytovanej právnej služby predvídať.

* V zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z.

JUDr. Martina Orlíková

Som absolventkou právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a právu sa profesionálne venujem od roku 2010. Od roku 2013, kedy som zložila advokátske skúšky a bola som zapísaná do zoznamu Slovenskej advokátskej komory, vediem vlastnú advokátsku kanceláriu. Počas svojej praxe som poskytovala komplexné právne poradenstvo a zastupovala klientov v širokom spektre právnych záležitostí a nadobudla som tak bohaté skúsenosti, vďaka ktorým Vám pomôžem nájsť riešenie Vášho právneho problému.

Teším sa na stretnutie s Vami!

Dohodnime si stretnutie