Vidíme problém (s)právnymi očami

Cítime zodpovednosť za vysoký štandard riešení, a preto sa každému prípadu aktívne a dôsledne venujeme. Transparentnosť je pre nás dôležitá, preto pracujeme tak, aby ste vždy dostali spoľahlivé odpovede, kvalitné právne poradenstvo a zrozumiteľné vysvetlenie prijatej stratégie. Každý prípad monitorujeme, analyzujeme, vysvetľujeme, dokazujeme, myslíme na detaily a o všetkom Vás informujeme.

Portfólio právnych služieb

JUDr. Martina Orlíková

Som absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde som v roku 2011 získala titul magister práv (Mgr.) a v roku 2012 som získala akademický titul doktor práv (JUDr.). Počas štúdia som absolvovala v rámci programu Erasmus semester štúdia na Erasmus University Rotterdam. Po skončení štúdia som pôsobila ako advokátsky koncipient vo viacerých advokátskych kanceláriách na Slovensku. Od roku 2013, kedy som zložila advokátske skúšky a bola som zapísaná do zoznamu Slovenskej advokátskej komory, vediem vlastnú advokátsku kanceláriu. Počas svojej praxe som poskytovala komplexné právne poradenstvo a zastupovala klientov v širokom spektre právnych záležitostí a nadobudla som tak bohaté skúsenosti, vďaka ktorým Vám pomôžem nájsť riešenie Vášho právneho problému.

Teším sa na stretnutie s Vami!

Dohodnime si stretnutie