Previous Frame Next Frame
 • Právne služby

  pre Vašu firmu

  elektronické podania na obchodný a živnostenský register
  vypracovanie a posúdenie zmlúv
  ochrana osobných údajov
  poradenstvo pre zamestnávateľov
 • Potrebujete poradiť

  v oblasti pracovného práva?

  vysvetlíme aké máte možnosti skončenia pracovného pomeru
  objasníme kedy vzniká nárok odstupné a v akej výške
  pomôžeme uplatniť nároky pri skončení pracovného pomeru
  poradíme ako postupovať pri úraze alebo chorobe z povolania
 • Rozvádzate sa

  a potrebujete poradiť?

  vypracujeme návrh na rozvod manželstva
  možnosti vysporiadania BSM a úpravy styku s maloletými
  vysvetlíme ako určiť výšku výživného
  pomôžeme vymôcť výživné od povinného rodiča
 • Predaj, kúpa a darovanie

  nehnuteľností

  vypracovanie zmluvy do 24 hodín
  autorizácia zmluvy bez potreby návštevy notára
  elektronické podanie na kataster
  zriadenie a zrušenie vecného bremena a záložného práva
 • Právne poradenstvo

  v oblasti dedičského práva

  vysvetlíme ako určiť veľkosť dedičského podielu
  postup v prípade smrti spoločníka alebo živnostníka
  možnosti dispozície s majetkom pred smrťou poručiteľa
  ozrejmíme podmienky vydedenia
Potrebujem poradiť

Pozrieme sa na Váš problém sPRÁVNYMI očami!

Radi Vám odpovieme na otázky týkajúce sa poskytnutia právnej služby našou kanceláriou.

Naše služby


INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Hlavným cieľom a zároveň profesionálnou ambíciou kancelárie je poskytovať právne služby na vysokej profesionálnej úrovni s dôrazom na maximálnu spokojnosť klienta. INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP ku každému klientovi nám umožňuje dôkladne analyzovať jeho zámery a požiadavky a navrhnúť riešenie v plnej miere zohľadňujúce všetky potreby klienta a špecifiká konkrétneho prípadu.

PARTNERSTVO

S našimi klientmi vytvárame skutočné PARTNERSTVO a sme prirodzenou a spoľahlivou voľbou pri napĺňaní ich podnikateľských, spoločenských a osobných cieľov.
Naším záujmom je budovať dlhodobé nadštandardné vzťahy založené na korektnej vzájomnej spolupráci a otvorenej komunikácii.

PROFESIONALITA

Základom našej práce je PROFESIONALITA a odbornosť. Za použitia všetkých dostupných vedomostí, existujúcich informácií a postupov chránime a presadzujeme záujmy našich klientov. Popri hľadaní právne optimálnych riešení kladieme dôraz na kvalitu poskytovaných právnych služieb, garanciu právnej istoty, transparentnosť a diskrétnosť.

EFEKTÍVNOSŤ

Vždy sa snažíme flexibilne vychádzať v ústrety potrebám a časovým požiadavkám klientov a pri poskytovaní právnych služieb dbáme na EFEKTÍVNOSŤ, ktorá pre nás znamená správnu identifikáciu potrieb klienta, analýzu možných rizík, návrh alternatív právnych riešení a voľbu toho najlepšieho, právne aj ekonomicky efektívneho riešenia.


Názory klientov