Odborne & Osobne

Právo na Vašej strane

Právne služby poskytujeme s osobitným odborným zameraním na právne vzťahy týkajúce sa občianskeho, rodinného, obchodného, pracovného, správneho práva a práva informačných technológií. Ponúkame kompletný právny servis a inovatívne riešenia aj tých najkomplikovanejších právnych problémov, priamo prispôsobené špecifickým potrebám klientov.

Právne služby
 

Voľte skúsenosť

Máme bohaté praktické skúsenosti so zastupovaním klientov v konaniach pred súdmi, správnymi a rozhodcovskými orgánmi. Našou úlohou je vyhodnotiť súvislosti, vyjasniť sporné otázky, pripraviť stratégiu a ponúknuť dôkazy a presvedčivú právnu argumentáciu. Kladieme dôraz na efektívnosť a hospodárnosť konania a vyvíjame maximálne úsilie, aby sme pri zastupovaní klienta poskytli právne poradenstvo v najvyššom profesijnom štandarde.

Veľmi oceňujem profesionálny, no zároveň ľudský prístup. So službami som bol nadmieru spokojný a v prípade potreby ich v budúcnosti určite znova využijem. Ešte raz ďakujem. Boris Lendar
Pani advokátka bola pri osobnom stretnutí veľmi príjemná. Ochotne mi poradila so všetkým, čo ma zaujímalo, sama rozvinula diskusiu k okrajovým oblastiam, ktoré sa danej problematiky zdanlivo ani netýkali, no v konečnom dôsledku bolo potrebné sa im venovať. V celkovom jednaní som sa stretla iba s ochotou a vysokou profesionálnosťou. Môžem iba odporučiť. Lubomira Keller
We had a contract to review, Martina was professional, timely, and worth every cent. With her insight into the contract, we were able to avoid some pretty serious pitfalls... Thank You! Hans Saar
Vďaka za spoluprácu a promtné a efektívne riešenie Peter Girovský, Aardwark

Rodinné právo

Našim klientom pomáhame s vyriešením právnych problémov rozvodu, starostlivosti o deti, platieb výživného, ale tiež vo veciach určenia rodičovstva či osvojenia si dieťaťa.

Občianske právo

Zabezpečíme vypracovanie alebo pripomienkovanie zmlúv, právne riešenie majetkových vzťahov a zastupujeme klientov v dedičskom, súdnom, či exekučnom konaní.

Obchodné právo

Poskytujeme právne poradenstvo v oblasti obchodných vzťahov a vzťahov súvisiacich s podnikaním a tiež právne poradenstvo v oblasti autorského práva a ochranných známok.

Vďaka komplexnému portfóliu služieb Vám vieme pomôcť pri riešení Vašich požiadaviek aj v rámci ostatných oblastí práva, ako napríklad vymáhanie pohľadávok či konkurzné konanie.

Všetky právne služby

JUDr. Martina Orlíková

Som absolventkou právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a právu sa profesionálne venujem od roku 2010. Od roku 2013, kedy som zložila advokátske skúšky a bola som zapísaná do zoznamu Slovenskej advokátskej komory, vediem vlastnú advokátsku kanceláriu. Počas svojej praxe som poskytovala komplexné právne poradenstvo a zastupovala klientov v širokom spektre právnych záležitostí a nadobudla som tak bohaté skúsenosti, vďaka ktorým Vám pomôžem nájsť riešenie Vášho právneho problému.

Teším sa na stretnutie s Vami!

Dohodnime si stretnutie